Jacek Marchocki PHU „ART-BUD”

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – Jacek Marchocki PHU „ART-BUD”- Sklep wielobranżowy, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Ulijasz Grzegorz Handel obwoźny

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – Ulijasz Grzegorz Handel obwoźny- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Grzegorz Kosiński MULTIAGENCJA IKO

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – Grzegorz Kosiński MULTIAGENCJA IKO- Agent ubezpieczeniowy, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Handel Obwoźny Grażyna Ulijasz

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – Handel Obwoźny Grażyna Ulijasz- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Iwona Jadwiga Świątek

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – Iwona Jadwiga Świątek, Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Aneta Solecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ANEX”

Transport drogowy towarów – Aneta Solecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ANEX”- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Bartoszewska Teresa Usługi Transportowe

Transport drogowy towarów – Bartoszewska Teresa Usługi Transportowe- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Arkadiusz Tkaczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Transport drogowy towarów – Arkadiusz Tkaczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Sobieraj Edward Usługi Ogólnobudowlane

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – Sobieraj Edward Usługi Ogólnobudowlane- Glazurnik, Parkieciarstwo, Posadzkarstwo, Tapetowanie, Układanie parkietów, Układanie wykładzin dywanowych, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Wojciech Solecki „TRANS-SOLO”

Transport drogowy towarów – Wojciech Solecki „TRANS-SOLO”- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Teresa Zalewska Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – Teresa Zalewska Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Sobolewski Piotr Usługi Hydrauliczne

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – Sobolewski Piotr Usługi Hydrauliczne- Instalatorstwo c.o., Instalatorstwo gazowe, Instalatorstwo wod. – kan., Montaż nieelektrycznych kolektorów słonecznych, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Raźnik Krzysztof Zakład Usługowo-Handlowy

Wykonywanie instalacji elektrycznych – Raźnik Krzysztof Zakład Usługowo-Handlowy- Instalacje alarmowe, Instalacje przeciwpożarowe, Instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje sygnalizacyjne, Instalacje telekomunikacyjne, Instalatorstwo elektryczne, Instalowanie anten telewizyjnych, radiowych, Instalowanie sieci komputerowych, Internet – instalowanie, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Sylwester Chrzan BART-POL Instalacje Wod-Kan

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – Sylwester Chrzan BART-POL Instalacje Wod-Kan- Instalatorstwo c.o., Instalatorstwo gazowe, Instalatorstwo wod. – kan., Montaż nieelektrycznych kolektorów słonecznych, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Piechota Mariusz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Usługi Transportowe i Reklama

Transport drogowy towarów – Piechota Mariusz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Usługi Transportowe i Reklama- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Tomasz Bogumił

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – Tomasz Bogumił- Doradca finansowy, Opracowanie wniosków o dotacje unijne oraz biznesplanów dla inwestycji budowlanych, Pośrednictwo finansowe wykonywane przez agentów ubezpieczeniowych oraz inne osoby – polegające na sprzedaży tzw. jednostek funduszy inwestycyjnych, Pośrednictwo w załatwianiu i obsłudze kredytów – między bankiem a klientem, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Tomasz Chojecki

Opieka dzienna nad dziećmi – Tomasz Chojecki- Opieka nad dziećmi, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Stanisław Ulijasz Handel Obwoźny Art. Spoż.

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – Stanisław Ulijasz Handel Obwoźny Art. Spoż.- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Krzysztof Celejewski

Praktyka lekarska ogólna – Krzysztof Celejewski- Indywidualna praktyka lekarska, Lekarz ogólny, Praktyka lekarska, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Rejnchard Janusz

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – Rejnchard Janusz- Korepetycje, Organizacja szkoleń, Prowadzenie szkoleń, Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Tadeusz Łukiewicz Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – Tadeusz Łukiewicz Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne- Handel paliwami, Stacja benzynowa, Stacje paliw (niezależnie od tego kto jest właścicielem stacji), , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Stanisław Szymaniak Towarowy Transport Drogowy

Transport drogowy towarów – Stanisław Szymaniak Towarowy Transport Drogowy- Kurier – bez koncesji, Przewóz towarów, Taksówka bagażowa, Transport ciężarowy, Transport ciężarowy towarowy, Usługi transportowe ( transport drogowy), Wynajem samochodów, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie

Kamiński Krzysztof

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach – Kamiński Krzysztof- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Warka, woj. Województwo Mazowieckie