Andrzej HEŁDAK PRODUKCJA I USŁUGI KAMIENIARSTWO

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – Andrzej HEŁDAK PRODUKCJA I USŁUGI KAMIENIARSTWO- Zakład kamieniarski – produkcja wyrobów (np. nagrobków) z kamienia naturalnego, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

JÓZEF MOŚ USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – JÓZEF MOŚ USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Irena Kurnat AGENT UBEZPIECZENIOWY

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – Irena Kurnat AGENT UBEZPIECZENIOWY, Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Jacek Pietraszek

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – Jacek Pietraszek- Sklep wielobranżowy, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

JAROSŁAW Tarnawski TRAJ

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – JAROSŁAW Tarnawski TRAJ- Agent ubezpieczeniowy, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie

Henryk Moskalik USŁUGI TRANSPORTOWE „PRZEWÓZ OSÓB”

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – Henryk Moskalik USŁUGI TRANSPORTOWE „PRZEWÓZ OSÓB”- Przewóz osób, Przewóz zwłok wykonywany na odrębne zlecenie – niepolegający na wykonaniu usług pogrzebowych, Transport osobowy – bus, Transport osób, , Nowa Biała, woj. Województwo Małopolskie