Jerzy Nowicki „NAJ” P.H.P.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Jerzy Nowicki „NAJ” P.H.P.- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , łódź, woj. Województwo łódzkie

Izabela Balcerska ERGO-B.Ins.Izabela Balcerska

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Izabela Balcerska ERGO-B.Ins.Izabela Balcerska- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , łódź, woj. Województwo łódzkie

Krzysztof Dworakowski

Działalność prawnicza – Krzysztof Dworakowski- Adwokat, Doradztwo prawne, Komornik, Konsultacje prawne, Notariusz, Prawnik, Radca prawny, Rzecznik patentowy, Usługi prawne, , łódź, woj. Województwo łódzkie

Krzysztof Nowicki

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – Krzysztof Nowicki- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Tworzenie oprogramowania, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , łódź, woj. Województwo łódzkie