OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ,adres: — —/551 Lanckorona, gmina Andrychów, powiat , woj. Województwo Małopolskie,

USŁUGI MURARSKIE Kurowski Jan

USŁUGI MURARSKIE Kurowski Jan ,adres: 106 – Faliszówka , Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

EXSTREBUD Kurowski Jan

EXSTREBUD Kurowski Jan ,adres: Rzęczkowo 112 – Rzęczkowo , Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

EKO TRANS Jan Kurowski

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – EKO TRANS Jan Kurowski- Opróżnianie i czyszczenie szamb, Prowadzenie toalet ogólnodostępnych, , Kup, woj. Województwo Opolskie

Jan Kurowski HANDEL OBWOŹNY

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach – Jan Kurowski HANDEL OBWOŹNY- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Gdów, woj. Województwo Małopolskie

Jan kUROWSKI „JK”

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – Jan kUROWSKI „JK”- Opróżnianie i czyszczenie szamb, Prowadzenie toalet ogólnodostępnych, , Lanckorona, woj. Województwo Małopolskie

MM MEGA MODA Jan Kurowski

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – MM MEGA MODA Jan Kurowski- Handel odzieżą, , Jelenia Góra, woj. Województwo Dolnośląskie

Jan Kurowski FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – Jan Kurowski FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA- Handel detaliczny poza siecią sklepową (przez osobę prezentującą wyroby), Handel obwoźny, Handel okrężny, Kiosk, sprzedaż z okienka, Sprzedaż lodów z automatu, , Kraków, woj. Województwo Małopolskie