SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAPACH

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAPACH ,adres: ul. Armii Krajowej 1 Łapy, gmina Łapy, powiat , woj. Województwo Podlaskie, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Irena Lewko

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach – Irena Lewko- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Juchnowiec Kościelny, woj. Województwo Podlaskie