Reszela Marek ‚REMAX’ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Reszela Marek ‚REMAX’ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Gądki, woj. Województwo Wielkopolskie

Kubera Jerzy ZRJ – SANIT

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – Kubera Jerzy ZRJ – SANIT- Doradztwo budowlane, Doradztwo techniczne, Geodeta, Nadzór budowlany, Projektowanie budowlane, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji sanitarnych, Projektowanie sieci elektroenergetycznych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie technologiczne, Projektowanie terenów zielonych, Projektowanie urbanistyczne, Usługi geodezyjne, Usługi geodezyjno – kartograficzne, Usługi geologiczne, , Gądki, woj. Województwo Wielkopolskie

Andrzej Kaźmierczak Wielkopolskie Centrum BHP

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – Andrzej Kaźmierczak Wielkopolskie Centrum BHP- Korepetycje, Organizacja szkoleń, Prowadzenie szkoleń, Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), , Gądki, woj. Województwo Wielkopolskie