QUICK-DENT Ewelina Haska

QUICK-DENT Ewelina Haska ,adres: ul. Leśna 11a lok. 8 – Działdowo, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Grażyna Anna Świderska OPONY

Grażyna Anna Świderska OPONY ,adres: ul. Aleksandra Orłowskiego 4 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

DEINVEST Dawid Jakubowski

DEINVEST Dawid Jakubowski ,adres: M. Skłodowskiej-Curie 35 – Działdowo, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Anna Żmijewska PRZYSZŁOŚĆ

Anna Żmijewska PRZYSZŁOŚĆ ,adres: Klęczkowo 17 – Działdowo, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Sebastian Walewacz STYLOWO

Sebastian Walewacz STYLOWO ,adres: ul. Średnia 16 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Michał Grabowski HANDEL OBWOŹNY

Michał Grabowski HANDEL OBWOŹNY ,adres: ul. Janka Krasickiego 15 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

SKLEP Sylwia Sylwia Wójcik

SKLEP Sylwia Sylwia Wójcik ,adres: ul. Parkowa 22 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

FalbaTech Jan Jakub Falba

FalbaTech Jan Jakub Falba ,adres: ul. Witolda Pileckiego 21 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Beata Zalewska TARANTULLA

Beata Zalewska TARANTULLA ,adres: ul. gen. Józefa Hallera 10 lok. 6 – Działdowo, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

SZYM-KAM USŁUGI BUDOWLANE RAFAŁ Rynkowski

SZYM-KAM USŁUGI BUDOWLANE RAFAŁ Rynkowski ,adres: Turza Wielka 60A lok. 3 – Działdowo, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

AGENT UBEZPIECZENIOWY Aneta Kania

AGENT UBEZPIECZENIOWY Aneta Kania ,adres: ul. gen. Józefa Hallera 19C – Działdowo, Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Sylwia OBŁUDA

Sylwia OBŁUDA ,adres: Księży Dwór 47 – Działdowo, Produkcja wyrobów tartacznych

Wojciech OBŁUDA

Wojciech OBŁUDA ,adres: Księży Dwór 47 – Działdowo, Produkcja wyrobów tartacznych

Mateusz PAŁKOWSKI MCICH

Mateusz PAŁKOWSKI MCICH ,adres: ul. gen. Józefa Hallera 2 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

WERSAL – Justyna Sobiecka

WERSAL – Justyna Sobiecka ,adres: ul. Leśna 11 – Działdowo, Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach