Krzysztof Maciczka FIRMA OGÓLNO BUDOWLANA FACH – BUD

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Krzysztof Maciczka FIRMA OGÓLNO BUDOWLANA FACH – BUD- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Jordanów, woj. Województwo Małopolskie