KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH Agnieszka WIŚNIEWSKA

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH Agnieszka WIŚNIEWSKA- Usługi biurowe, Usługi sekretarskie, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

ROB-BUD Robert JAKÓBCZUK

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – ROB-BUD Robert JAKÓBCZUK- Budowlane prace wykończeniowe, Montaż żaluzji, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I FOTOGRAFII Marek WIŚNIEWSKI

Nauka języków obcych – CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I FOTOGRAFII Marek WIŚNIEWSKI- Korepetycje z języków obcych, Kursy językowe, Nauka języków obcych, Organizacja szkoleń językowych, Szkoła języków obcych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

Elżbieta Skoczylas

Praktyka pielęgniarek i położnych – Elżbieta Skoczylas- Indywidualna praktyka pielęgniarek, Indywidualna praktyka położnych, Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna, Usługi pielęgniarskie, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Karolina Ceglarska

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Karolina Ceglarska- Sklep wielobranżowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

NASZ PLAC ZABAW P.H.U. Borkowski Daniel

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – NASZ PLAC ZABAW P.H.U. Borkowski Daniel- Pośrednictwo handlowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

FIRMA BUDOWLANA Jerzy Futerko

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – FIRMA BUDOWLANA Jerzy Futerko- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Halina Sommertag

Działalność prawnicza – KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Halina Sommertag- Adwokat, Doradztwo prawne, Komornik, Konsultacje prawne, Notariusz, Prawnik, Radca prawny, Rzecznik patentowy, Usługi prawne, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI I CHORYMI

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI I CHORYMI- Opieka nad osobami starszymi, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

” ATIS ” Jan Peczkajtis

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – ” ATIS ” Jan Peczkajtis- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Tworzenie oprogramowania, Usługi informatyczne, Usługi komputerowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

” WODOGAZ ” TECHNIKA GRZEWCZA GAZOWA SANITARNA Arkadiusz Jankowski

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – ” WODOGAZ ” TECHNIKA GRZEWCZA GAZOWA SANITARNA Arkadiusz Jankowski- Instalatorstwo c.o., Instalatorstwo gazowe, Instalatorstwo wod. – kan., Montaż nieelektrycznych kolektorów słonecznych, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Dominik Ceglarski

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Dominik Ceglarski- Internet – reklama przez internet, Reklama, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SIMPLEX”EXPOR

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SIMPLEX”EXPOR- Agent ubezpieczeniowy, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie

USŁUGI AKWIZYCYJNO-TRANSPORTOWE

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – USŁUGI AKWIZYCYJNO-TRANSPORTOWE- Pośrednictwo handlowe, , Bydgoszcz, woj. Województwo Kujawsko-pomorskie