APG SYSTEM Piotr Grzejdziak

APG SYSTEM Piotr Grzejdziak ,adres: ul. Piotra Stachiewicza 40 lok. 55 – Kraków, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Robert Witkowski BET-KAM

Robert Witkowski BET-KAM ,adres: ul. Wojciecha z Brudzewa 12 – Kraków, Roboty związane z budową dróg i autostrad

Mariusz Gutkowski GUTBUD

Mariusz Gutkowski GUTBUD ,adres: os. Kazimierzowskie 2 lok. 6 – Kraków, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Sławomir Warchala SCAFFOLDING GROUP

Sławomir Warchala SCAFFOLDING GROUP ,adres: ul. Szafrańska 15 – Kraków, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Marek Jacyna

Marek Jacyna ,adres: ul. Wolska 6 lok. 34 – Kraków, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Filip Semenowicz

Filip Semenowicz ,adres: ul. Okólna 28 lok. 37 – Kraków, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

RAFAŁ ZAGRABIŃSKI

RAFAŁ ZAGRABIŃSKI ,adres: ul. gen. Stanisława Rostworowskiego 11 lok. 25 – Kraków, Malowanie i szklenie

Mateusz Kopacki

Mateusz Kopacki ,adres: ul. Krowoderskich Zuchów 17 lok. 61 – Kraków, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Mariusz Struzik

Mariusz Struzik ,adres: ul. Gustawa Morcinka 23B lok. 5 – Kraków, Wykonywanie instalacji elektrycznych

Czesław Kot Budownictwo

Czesław Kot Budownictwo ,adres: ul. Danusi Jurandówny 33 – Kraków, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Piotr Domka

Piotr Domka ,adres: al. Ignacego Daszyńskiego 7 lok. 30 – Kraków, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Józef Duda InstallTech

Józef Duda InstallTech ,adres: ul. Borkowska 29c lok. 9 – Kraków, Wykonywanie instalacji elektrycznych

Tomasz SZELĄG ART-ELEKTRO

Tomasz SZELĄG ART-ELEKTRO ,adres: ul. Borsucza 3 lok. 91 – Kraków, Wykonywanie instalacji elektrycznych

Piotr Krawczyk STRONG-BRUK

Piotr Krawczyk STRONG-BRUK ,adres: ul. Podedworze 2 lok. 47 – Kraków, Roboty związane z budową dróg i autostrad

Grzegorz Sromek

Grzegorz Sromek ,adres: ul. Okólna 11 lok. 103 – Kraków, Tynkowanie

STANISŁAW Wierzba STACHBUD

STANISŁAW Wierzba STACHBUD ,adres: ul. Spółdzielców 3 lok. 33 – Kraków, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków