Ewa Trzonkowska

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży – Ewa Trzonkowska, Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Ireneusz Nowak

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach – Ireneusz Nowak- Handel na targowisku, Handel obwoźny, Handel okrężny, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

STANISŁAW WĘGIERSKI

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – STANISŁAW WĘGIERSKI- Agent ubezpieczeniowy, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Henryk Sajkowski USŁUGI BUDOWALNE DAW-BUD

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Henryk Sajkowski USŁUGI BUDOWALNE DAW-BUD- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Renata Michalik GABINET TERAPEUTYCZNY

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – Renata Michalik GABINET TERAPEUTYCZNY- Asystent stomatologiczny, Higienistka szkolna, Laboratorium medyczne, Logopeda, Optometria, Pomoc dentystyczna, Profilaktyka i promocja zdrowia, Promocja zdrowia, Psycholog, Terapia logopedyczna, Usługi logopedyczne, Zabezpieczenie różnych imprez przez ratowników medycznych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

RAFAŁ Kownacki COMLEXS-BUD CIESIELSTWO-DEKARSTWO

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – RAFAŁ Kownacki COMLEXS-BUD CIESIELSTWO-DEKARSTWO- Ciesielstwo, Dekarstwo, Dekarz, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie

Artur Guszpit ARPOL

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – Artur Guszpit ARPOL- Działalność deweloperów z własnym wykonawstwem robót budowlanych, Montaż budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi ogólnobudowlane – prace związane z wznoszeniem kompletnych budynków, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków produkcyjnych, , Brzeg, woj. Województwo Opolskie