TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY ,adres: Podolańska 44/28 Poznań, gmina Poznań, powiat , woj. Województwo Wielkopolskie, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Agnieszka KRZYŻAŃSKA ZAN-WIK

Agnieszka KRZYŻAŃSKA ZAN-WIK ,adres: ul. Wojciecha Bąka 10B – Ostrów Wielkopolski , Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych