EVENTGARDE Michał Gawior

EVENTGARDE Michał Gawior ,adres: ul. marsz. Piłsudskiego 76 – starachowicki, Działalność fotograficzna

Michałkiewicz Wojciech WISUB

Michałkiewicz Wojciech WISUB ,adres: 41 – Piaski, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

FHU SEMIKA Barbara Lniak

FHU SEMIKA Barbara Lniak ,adres: ul. Bartosza Głowackiego 25 – jędrzejowski, Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Firma Budowlana Jacek Giza

Firma Budowlana Jacek Giza ,adres: 35 – Szczerbaków, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

FIRMA HANDLOWA Mieczysław Podsiadło

FIRMA HANDLOWA Mieczysław Podsiadło ,adres: ul. Bohaterów Warszawy 3 – Kielce, Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Pure Beauty Katarzyna Marchewka

Pure Beauty Katarzyna Marchewka ,adres: ul. Hauke-Bosaka 1 – starachowicki, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Franciszek Jop

Franciszek Jop ,adres: ul. Józefa Dwernickiego 6 – starachowicki, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Paulina Adamczyk

Paulina Adamczyk ,adres: 66 – Mroczków, Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

LUMEN-HURT Karolina DULĘBA

LUMEN-HURT Karolina DULĘBA ,adres: ul. Obuwnicza 8 – skarżyski, Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

CONFIGMED Jarosław Rubak

CONFIGMED Jarosław Rubak ,adres: 47 – Górno, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Wioleta Korba

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Wioleta Korba ,adres: 198A – Suków, Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Joanna Kurp technik elektroradiologii

Joanna Kurp technik elektroradiologii ,adres: ul. Wrzosowa 71 – kielecki, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

ELM- Cars Adrian Orczyk

ELM- Cars Adrian Orczyk ,adres: 126 – Dąbrowa, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli