Elżbieta Dudzińska

Elżbieta Dudzińska ,adres: ul. Herberta 1 – Częstochowa, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Piotr Janik

Piotr Janik ,adres: al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 14 – Częstochowa, Praktyka lekarska dentystyczna

Beata Kępa Photography

Beata Kępa Photography ,adres: ul. Krasińskiego 4 – Częstochowa, Działalność fotograficzna

MURAX Maciej Bodanko

MURAX Maciej Bodanko ,adres: ul. Dekabrystów 41 – Częstochowa, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Andrzej Zubkowicz

Andrzej Zubkowicz ,adres: Sportowa 38 – Częstochowa, Działalność związana z oprogramowaniem

FIRMA HANDLOWA Zofia Kobus

FIRMA HANDLOWA Zofia Kobus ,adres: ul. Lakowa 171 – Częstochowa, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Aneta Łągiewka

Aneta Łągiewka ,adres: ul. Kredowa 25 – Częstochowa, Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

PHU RIVIERA MICHAŁ Lis

PHU RIVIERA MICHAŁ Lis ,adres: ul. Dekabrystów 25 – Częstochowa, Działalność agentów turystycznych

JABŁUSZKO Ewa Kurek

JABŁUSZKO Ewa Kurek ,adres: ul. Brzozowa 2/8 – Częstochowa, Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

WACH-MAR Martyna Paprocka

WACH-MAR Martyna Paprocka ,adres: ul. Filomatów 4 – Częstochowa, Działalność pozostałych agencji transportowych

Agnieszka WYSOCZAŃSKA

Agnieszka WYSOCZAŃSKA ,adres: ul. Kolorowa 139 – Częstochowa, Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Ewelina ZAJĄCZKOWSKA

Ewelina ZAJĄCZKOWSKA ,adres: ul. Bohaterów Katynia 48 – Częstochowa, Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

GOLD FASHION Maciej Łabuś

GOLD FASHION Maciej Łabuś ,adres: ul. Gersona 79 – Częstochowa, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

AUTO OUTLET Piotr JĘDRAS

AUTO OUTLET Piotr JĘDRAS ,adres: ul. Warszawska 303/311 – Częstochowa, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Aneta Messjasz

Aneta Messjasz ,adres: ul. Warszawska 109 – Częstochowa, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

ŁUKASZ Biernacki

ŁUKASZ Biernacki ,adres: ul. Lakowa 199 – Częstochowa, Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

FHU AKSPOL Aneta Idziak

FHU AKSPOL Aneta Idziak ,adres: ul. Tatrzańska 155 – Częstochowa, Transport drogowy towarów

Martyna Królica

Martyna Królica ,adres: ul. św. Teresy 4/4 – Częstochowa, Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Franciszek ŚLEMP

Franciszek ŚLEMP ,adres: ul. Kwiatkowskiego 7 – Częstochowa, Działalność wspomagająca edukację

GEPPETTO WOODART Kamil Rezek

GEPPETTO WOODART Kamil Rezek ,adres: ul. Małopolska 68 – Częstochowa, Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania