PT SERVICE Rafał Hryniewicki

PT SERVICE Rafał Hryniewicki ,adres: ul. Adama Mickiewicza 172a – bielski, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Piotr Filipiuk

Piotr Filipiuk ,adres: 107 – Nowokornino, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Ewa Czasnowicz

Ewa Czasnowicz ,adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 – sokólski, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Marta Gierejko

Marta Gierejko ,adres: ul. Kawaleryjska 19/23 – Białystok, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

TERGLAZ Sylwester Osipiuk

TERGLAZ Sylwester Osipiuk ,adres: ul. Poświętna 9 – bielski, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Marek Masalski

Marek Masalski ,adres: ul. Kryształowa 9 – Białystok, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

AST Aneta Stacewicz

AST Aneta Stacewicz ,adres: ul. Mikołaja Reja 4B – Białystok, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Alina Sawicka

Alina Sawicka ,adres: 9 – Augustowo, Praktyka pielęgniarek i położnych

Wiesław Łoboda

Wiesław Łoboda ,adres: ul. Alfreda Lityńskiego 6 – Suwałki, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Sebastian Marcin Dymowicz

Sebastian Marcin Dymowicz ,adres: ul. Józefa Poniatowskiego 30a – bielski, Działalność pogotowia ratunkowego

Andrzej Sołowiej

Andrzej Sołowiej ,adres: Zwcięstwa 8 – Białystok, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

KANTOR WYMIANY WALUT Alicja Langowska

KANTOR WYMIANY WALUT Alicja Langowska ,adres: ul. Grodzieńska 11 – sokólski, Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Działalność biurowa Bartosz Bagiński

Działalność biurowa Bartosz Bagiński ,adres: ul. Kolejowa 3 – kolneński, Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Monika Wiaksa

Monika Wiaksa ,adres: ul. Księcia Janusza 7 – Łomża, Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska ,adres: ul. Tadeusza Kościuszki 26 – bielski, Praktyka pielęgniarek i położnych