ŁUKASZ MAŁAJOWICZ ION4INK

ŁUKASZ MAŁAJOWICZ ION4INK ,adres: ul. Daniłowicza 11 – wielicki, Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

EVIMED-PUNKT POBRAŃ Ewa Cisowska

EVIMED-PUNKT POBRAŃ Ewa Cisowska ,adres: ul. Mierżączka 8 – wielicki, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Paweł Feliks

Paweł Feliks ,adres: 70 – Liplas, Działalność związana z oprogramowaniem

ROLDOM Dominik Marzec

ROLDOM Dominik Marzec ,adres: 750 – Węgrzce Wielkie, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Bartosz Niemiec

Bartosz Niemiec ,adres: ul. Podgórska 70A – wielicki, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

PAWEŁ Bochenek

PAWEŁ Bochenek ,adres: 143 – Zabawa, Działalność taksówek osobowych

STORION PAWEŁ ZAJĄCZKOWSKI

STORION PAWEŁ ZAJĄCZKOWSKI ,adres: ul. Reformacka 13A – wielicki, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Agnieszka Tarnowiecka KALINKA

Agnieszka Tarnowiecka KALINKA ,adres: 587 – Śledziejowice, Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

Jutrzenka Patryk Szewczyk

Jutrzenka Patryk Szewczyk ,adres: ul. Modrzewiowa 55G – wielicki, Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Wadim SMOLEŃSKI AUTO TUNING GROUP

Wadim SMOLEŃSKI AUTO TUNING GROUP ,adres: ul. Grunwaldzka 51 – wielicki, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Barbara Fiema USŁUGI KSIĘGOWE

Barbara Fiema USŁUGI KSIĘGOWE ,adres: ul. Trudna 3a – wielicki, Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Sergiusz Rosenthal PROGRESS EXPERT

Sergiusz Rosenthal PROGRESS EXPERT ,adres: ul. Reformacka 89 – wielicki, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Robert Romaniak POLER

Robert Romaniak POLER ,adres: 270 – Zręczyce, Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Anna Dziedzic-godzik

Anna Dziedzic-godzik ,adres: 189 – Trąbki, Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

MAXIE Ewelina Dziubek

MAXIE Ewelina Dziubek ,adres: 286 – Sławkowice, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Sebastian Bajer

Sebastian Bajer ,adres: 681 – Gdów, Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Joanna Augustynek ADAMUS DESIGN

Joanna Augustynek ADAMUS DESIGN ,adres: ul. Opłotki 7 – wielicki, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Jadwiga Rusin

Jadwiga Rusin ,adres: ul. Bolesława Chrobrego 26 – wielicki, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne