Damian Koziński

Damian Koziński ,adres: ul. Podksięże 86 – suski, Transport drogowy towarów

Krzysztof Szarlej

Krzysztof Szarlej ,adres: Wolności 23 – suski, Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Sklep Instalacyjno Sanitarny Jerzy Kasprzycki

Sklep Instalacyjno Sanitarny Jerzy Kasprzycki ,adres: ul. Adama Mickiewicza 60 – suski, Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

MedStol Piotr Mędrala

MedStol Piotr Mędrala ,adres: 703 – Grzechynia, Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

San-Cars Daniel Sulima

San-Cars Daniel Sulima ,adres: ul. Role 61 – suski, Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Kamil Dobosz KAMEX

Kamil Dobosz KAMEX ,adres: bn – Palcza, Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

Wiesław Wierzbicki

Wiesław Wierzbicki ,adres: 279 – Lachowice, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

ELEMUR Małgorzata Małysa

ELEMUR Małgorzata Małysa ,adres: 504 – Juszczyn, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

SzySz Bud Bartłomiej Kubala

SzySz Bud Bartłomiej Kubala ,adres: ul. Podksięże 148 – suski, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Piotr Hutniczak FHU MOBIL

Piotr Hutniczak FHU MOBIL ,adres: 263 – Skawica, Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Patryk SŁAPA

Patryk SŁAPA ,adres: 264 – Juszczyn, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

F.H.U. KOWEX Wiesław Kowalcze

F.H.U. KOWEX Wiesław Kowalcze ,adres: 675 – Łętownia, Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Usługi Finansowe Dariusz Drobny

Usługi Finansowe Dariusz Drobny ,adres: Kojszówka 183 – Kojszówka, Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

PROFI Katarzyna Marcela

PROFI Katarzyna Marcela ,adres: 667 – Grzechynia, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni