Paweł Komin

Paweł Komin ,adres: 79 – Zalesie, Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

KAPPA Radosław Bieda

KAPPA Radosław Bieda ,adres: ul. Jana Biedronia 30A – limanowski, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Grzegorz Szmal ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Grzegorz Szmal ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ ,adres: ul. Jabłoniecka 10 – limanowski, Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Iwona Rutkowska

Iwona Rutkowska ,adres: 710 – Laskowa, Nauka języków obcych

SMACZNEGO MAŁGORZATA Bieda

SMACZNEGO MAŁGORZATA Bieda ,adres: ul. ks. Ludwika Kowalskiego 3 – limanowski, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

ALBERO Magdalena ZAWIŚLAK-KUCHARCZYK

ALBERO Magdalena ZAWIŚLAK-KUCHARCZYK ,adres: 574 – Kasinka Mała, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

KGTA Krzysztof Gołąb

KGTA Krzysztof Gołąb ,adres: ul. Wójtowicza 3 – limanowski, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Piotr Matląg

Piotr Matląg ,adres: 65 – Rupniów, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Patron – Król Patrycja Król

Patron – Król Patrycja Król ,adres: 72 – Krosna, Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

AGENT UBEZPIECZENIOWY Anita Czaja

AGENT UBEZPIECZENIOWY Anita Czaja ,adres: ul. Karola Szymanowskiego 11 – limanowski, Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

FIRMA HANDLOWA Grzegorz KOŁODZIEJ

FIRMA HANDLOWA Grzegorz KOŁODZIEJ ,adres: 124 – Łętowe, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

FIRMA HANDLOWA Marcin Steczek

FIRMA HANDLOWA Marcin Steczek ,adres: 42 – Łętowe, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach