MIECZYSŁAW Goderski

MIECZYSŁAW GODERSKI: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mieczysław
Nazwisko Goderski
Numer NIP 7790012187
Numer REGON 630539211
Firma przedsiębiorcy

MIECZYSŁAW GODERSKI

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Józwy Butryma 47, 60-177 Poznań, powiat Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta nie obejmuje:
– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799z,
– działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622z,
– działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 6831z.
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
46.18.Z, 18.14.Z, 43.21.Z, 43.29.Z, 46.15.Z, 46.16.Z, 46.17.Z, 46.19.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.19.Z, 82.91.Z, 82.99.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1991-07-10
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności 2013-04-01
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP