Pępek Wiesław, „Kelner” – Usługi Kelnerskie

Pępek Wiesław, „Kelner” – Usługi Kelnerskie: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Wiesław
Nazwisko Pępek
Numer NIP 8132761817
Numer REGON 180147284
Firma przedsiębiorcy

Pępek Wiesław, „Kelner” – Usługi Kelnerskie

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Młynarska 2, 36-030 Błażowa, powiat rzeszowski, woj. PODKARPACKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 1089z,
– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
56.21.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2006-07-18
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP