KAL-RYCYKLING P.U.H. BOGUMIŁA MLĄCKA

KAL-RYCYKLING P.U.H. BOGUMIŁA MLĄCKA: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Bogumiła
Nazwisko Mlącka
Numer NIP 6181436944
Numer REGON 300304038
Firma przedsiębiorcy

KAL-RYCYKLING P.U.H. BOGUMIŁA MLĄCKA

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Stawiszyńska 23, 62-800 Kalisz, powiat Kalisz, woj. WIELKOPOLSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje
– przetwarzanie metalowych i niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego,
– oddzielanie i sortowanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia pochodzących z odpadów innych niż niebezpieczne (tj. śmieci) lub oddzielanie i sortowanie, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne, puszki po napojach, metal, nadających się do przetworzenia czy odzysku.

proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego odpadów przykładowo obejmuje:
– mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotów, takich jak: stare samochody, rowery, niesprawne pralki itp.,
– mechaniczne zmniejszanie dużych elementów stalowych, takich jak wagony kolejowe,
– rozdrabianie odpadów metalowych, złomowanych samochodów itp.,
– cięcie, prasowanie odpadów w celu zmniejszenia objętości,
– odzyskiwanie metali z odpadów fotograficznych, np. z utrwalaczy, kliszy i papieru fotograficznego,
– odzyskiwanie gumy, np. ze zużytych opon, w celu wytworzenia surowców wtórnych,
– sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowców wtórnych do produkcji rur, doniczek do kwiatów, palet itp.,
– przetwarzanie (poprzez oczyszczanie, stapianie, rozdrabnianie) na granulat odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,
– zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkła,
– zgniatanie, czyszczenie i sortowanie pozostałych odpadów, takich jak odpady z rozbiórki w celu uzyskania surowców wtórnych,
– przetwarzanie na surowce wtórne zużytych olejów i tłuszczy spożywczych,
– przetwarzanie na surowce wtórne pozostałych odpadów pochodzących z żywności, napojów, wyrobów tytoniowych i innych pozostałości.

podklasa ta nie obejmuje:
– przetapiania odpadów i złomu żelaznego, sklasyfikowanego w 2410z,
– odzyskiwania surowców w procesie spalania odpadów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 382,
– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 3821z,
– przetwarzania odpadów organicznych, włączając produkcję kompostu, sklasyfikowanego w 3821z,
– odzysku wytworzonej energii w procesie spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 3821z,
– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., sklasyfikowanego w 3822z,
– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów toksycznych, skażonych, sklasyfikowanego w 3822z,
– sprzedaży hurtowej surowców nadających się do ponownego przetworzenia, sklasyfikowanej w 4677z,
– produkcji nowego produktu finalnego powstałego z surowców wtórnych (pochodzących lub nie z produkcji własnej), np.: przędzy z szarpanki rozwłóknionej, produkcji pulpy papierowej z makulatury, bieżnikowania opon czy produkcji metalu ze złomu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach sekcji c przetwórstwo przemysłowe.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
38.32.Z, 46.71.Z, 46.72.Z, 46.77.Z, 46.90.Z, 64.99.Z, 66.19.Z, 66.22.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2006-05-12
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP