PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE`Jan-POL` MIŃSK-MAZ.UL.SZCZECIŃSKA 16 Jan MOŻDŻONEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE`JAN-POL` MIŃSK-MAZ.UL.SZCZECIŃSKA 16 JAN MOŻDŻONEK: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Jan
Nazwisko Możdżonek
Numer NIP 8220007741
Numer REGON 710047443
Firma przedsiębiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE`JAN-POL` MIŃSK-MAZ.UL.SZCZECIŃSKA 16 JAN MOŻDŻONEK

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności SZCZECIŃSKA 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. MAZOWIECKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– oczyszczanie terenu budowy,
– roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
– przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
– odwadnianie terenu budowy,
– drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

podklasa ta nie obejmuje:
– wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0610z i 0620z,
– odkażania gleby, sklasyfikowanego w 3900z,
– wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 4221z,
– wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 4399z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
43.12.Z, 08.12.Z, 33.12.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.21.Z, 43.22.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.71.Z, 47.30.Z, 47.53.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 55.10.Z, 68.20.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1990-01-30
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieVrata - drzwi z montażem