„info.msp” Wojciech Olszewski

„info.msp” Wojciech Olszewski: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Wojciech
Nazwisko Olszewski
Numer NIP 5741607666
Numer REGON 356875955
Firma przedsiębiorcy

„info.msp” Wojciech Olszewski

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Ogrodowa 7, 32-566 Alwernia, powiat chrzanowski, woj. małopolskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
– planowania strategicznego i organizacyjnego,
– strategii i działalności marketingowej,
– kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
– zarządzania produkcją,
– zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
– planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
– opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
– planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
– planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

podklasa ta nie obejmuje:
– projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 6201z,
– doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 6910z,
– działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 6920z,
– doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 7111z, 7112z,
– doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 7490z,
– doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 7810z,
– doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 8560z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
70.22.Z, 14.19.Z, 15.12.Z, 16.29.Z, 33.14.Z, 33.20.Z, 43.21.Z, 46.43.Z, 47.54.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 66.19.Z, 72.20.Z, 73.20.Z, 74.90.Z, 85.59.B
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2004-10-16
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności 2012-02-29
Przewidywany okres zawieszenia do dnia 2014-02-28
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Zawieszony
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP