FUNSAT Bogdan Fudalej

FUNSAT Bogdan Fudalej: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Bogdan
Nazwisko Fudalej
Numer NIP 5472048703
Numer REGON 243275384
Firma przedsiębiorcy

FUNSAT Bogdan Fudalej

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała, woj. ŚLĄSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:
– instalacje telekomunikacyjne,
– strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,
– instalacje anten satelitarnych,
– instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
– instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
– instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

podklasa ta nie obejmuje:
– budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 4222z,
– monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 8020z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
43.21.Z, 02.20.Z, 02.40.Z, 42.22.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.99.Z, 45.19.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.43.Z, 47.19.Z, 47.82.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.32.Z, 49.41.Z, 53.10.Z, 53.20.Z, 61.10.Z, 61.30.Z, 61.90.Z, 62.01.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.12.Z, 68.20.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.20.Z, 81.10.Z, 81.21.Z, 81.22.Z, 81.30.Z, 82.11.Z, 82.30.Z, 95.12.Z, 95.22.Z, 95.24.Z, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2013-06-03
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie



Stop NOP