Danuta BRZEZIŃSKA

DANUTA BRZEZIŃSKA: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Danuta
Nazwisko Brzezińska
Numer NIP 6461783517
Numer REGON 273842010
Firma przedsiębiorcy

DANUTA BRZEZIŃSKA

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Gabrieli Zapolskiej 59 lok. 4, 43-100 Tychy, powiat Tychy, woj. śląskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
– działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
– kursy komputerowe,
– naukę religii,
– kursy udzielania pierwszej pomocy,
– szkoły przetrwania,
– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– kursy szybkiego czytania,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

podklasa ta nie obejmuje:
– edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 8510z do 8559a.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
85.59.B
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1998-04-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności 2013-06-01
Przewidywany okres zawieszenia do dnia 2014-09-30
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności 2012-11-01
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieVrata - drzwi z montażem