Roman Chmiel ROCH

ROMAN CHMIEL ROCH: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Roman
Nazwisko Chmiel
Numer NIP 7811594853
Numer REGON 300558307
Firma przedsiębiorcy

ROMAN CHMIEL ROCH

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia, powiat Gdynia, woj. pomorskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta nie obejmuje:
– handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469,
– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799z.
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
46.19.Z, 18.20.Z, 41.20.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.91.Z, 46.13.Z, 46.15.Z, 46.18.Z, 46.43.Z, 46.51.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.41.Z, 47.63.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 63.12.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2012-01-11
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP