PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD: 93.29.Z

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:
– eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,
– działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),
– transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,
– obsługa stoków narciarskich,
– wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,
– działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym
– działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.
– działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 4939Z,
– rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 5010Z, 5030Z,
– wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 5530Z,
– działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 5530Z,
– serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 5630Z,
– działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 9001Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP