PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza

Artystyczna i literacka działalność twórcza – kod PKD: 90.03.Z

Podklasa ta obejmuje:
– działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
– działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,
– działalność niezależnych dziennikarzy,
– renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
– wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 2370Z,
– renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 3319Z,
– produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 5911Z, 5912Z,
– renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 9524Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...Stop NOP