PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD: 86.90.E

Podklasa ta obejmuje:
– pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
– działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
– działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
– działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
– działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
– działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 7120A, 7120B,
– wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 7120A,
– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 8610Z,
– działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 862,
– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 8690A,
– działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 8690B,
– praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 8690C,
– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 8690D,
– działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 8560Z, 8720Z, 8899Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem