PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych

Praktyka pielęgniarek i położnych – kod PKD: 86.90.C

Podklasa ta obejmuje:
– indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,
– grupową praktykę pielęgniarek i położnych

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.
Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:
– pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 8710Z,
– działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 8730Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP