PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna

Praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD: 86.22.Z

Podklasa ta obejmuje:
– porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 8610Z,
– praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 8623Z,
– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 8690A,
– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 8690D.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem