PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – kod PKD: 85.51.Z

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.
Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie.
Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:
– zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),
– obozy sportowe,
– zajęcia gimnastyczne,
– szkoły nauki jazdy konnej,
– naukę pływania,
– działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
– kursy sztuk walki, kursy jogi,
– kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje:
– pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 8552Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP