Barbara Skalska SENIOR HELP

BARBARA SKALSKA SENIOR HELP: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Barbara
Nazwisko Skalska
Numer NIP 6442069084
Numer REGON 242959620
Firma przedsiębiorcy

BARBARA SKALSKA SENIOR HELP

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Modrzejowska 20 lok. kl.1, p.1, 41-200 Sosnowiec, powiat Sosnowiec, woj. śląskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
– odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
– dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

podklasa ta nie obejmuje:
– obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 8430z,
– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 8730z,
– opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 8891z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
88.10.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2012-07-05
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności 2013-01-01
Przewidywany okres zawieszenia do dnia 2014-12-31
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Zawieszony
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP