Borchulska ELŻBIETA OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

BORCHULSKA ELŻBIETA OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Elżbieta
Nazwisko Borchulska
Numer NIP 6441715731
Numer REGON 241248472
Firma przedsiębiorcy

BORCHULSKA ELŻBIETA OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności Odrodzenia 9, 41-200 Sosnowiec, powiat Sosnowiec, woj. ŚLĄSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
– odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
– dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

podklasa ta nie obejmuje:
– obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 8430z,
– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 8730z,
– opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 8891z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
88.10.Z, 88.99.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2009-08-03
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia 2012-12-02
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Zawieszony
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP