Anna Janik „JARY”PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWO USŁUGOWE

ANNA JANIK „JARY”PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWO USŁUGOWE: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Anna
Nazwisko Janik
Numer NIP 7261310016
Numer REGON 471987412
Firma przedsiębiorcy

ANNA JANIK „JARY”PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWO USŁUGOWE

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wojska Polskiego 4, 91-832 Łódź, powiat Łódź, woj. łódzkie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
– doradztwo dotyczące inwestycji,
– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

podklasa ta nie obejmuje:
– działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622z,
– zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 6630z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
66.19.Z, 17.23.Z, 17.29.Z, 18.12.Z, 18.14.Z, 26.20.Z, 28.23.Z, 33.20.Z, 41.20.Z, 42.21.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.13.Z, 46.15.Z, 46.17.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 47.41.Z, 49.32.Z, 49.41.Z, 52.21.Z, 58.19.Z, 58.21.Z, 58.29.Z, 61.10.Z, 61.90.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 64.19.Z, 64.92.Z, 64.99.Z, 66.12.Z, 66.21.Z, 66.22.Z, 68.31.Z, 70.22.Z, 72.20.Z, 73.11.Z, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 81.30.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.30.Z, 82.91.Z, 85.60.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, 95.21.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1998-06-26
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieVrata - drzwi z montażem