ZUKOR TRANS Mariola Stefańska-Żałoba

ZUKOR TRANS Mariola Stefańska-Żałoba : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mariola
Nazwisko Stefańska-żałoba
Numer NIP 8341706308
Numer REGON 363228970
Firma przedsiębiorcy

ZUKOR TRANS Mariola Stefańska-Żałoba

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Sienkiewicza 3 – łowicki
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
– dłużyc,
– inwentarza żywego,
– towarów zamrożonych lub schłodzonych,
– towarów ciężkich,
– towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
– samochodów,
– odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

podklasa ta nie obejmuje:
– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 0240z,
– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 3600z,
– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 3811z, 3812z,
– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 5221z,
– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 5229,
– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310z, 5320z,

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2015-12-15
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP