Mariola Jachacz-Kubusiak

Mariola Jachacz-Kubusiak : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mariola
Nazwisko Jachacz-kubusiak
Numer NIP 6431552150
Numer REGON 363145065
Firma przedsiębiorcy

Mariola Jachacz-Kubusiak

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wyzwolenia 21A – Siemianowice Śląskie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,
– grupową praktykę pielęgniarek i położnych

działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.
działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

podklasa ta nie obejmuje:
– pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 8710z,
– działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 8730z.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2015-12-10
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP