Mariola Tuszyńska

Mariola Tuszyńska : opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Mariola
Nazwisko Tuszyńska
Numer NIP 6661894285
Numer REGON 311500377
Firma przedsiębiorcy

Mariola Tuszyńska

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Przemysłowa 32 – Poznań
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– działalność komisji egzaminacyjnych,
– działalność dotyczącą oceny szkoleń,
– organizowanie programów wymiany studenckiej,
– działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

podklasa ta nie obejmuje:
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 7220z
– działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej sekcji.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2015-12-02
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinie
Stop NOP