PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – kod PKD: 81.10.Z

Podklasa ta obejmuje działalność pomocniczą związaną z utrzymywaniem porządku w budynkach klienta, poprzez:
– ogólne sprzątanie wnętrz,
– wywóz śmieci
– ochronę i środki bezpieczeństwa,
– działalności recepcyjne, pralnicze i podobne działalności pomocnicze.

Działalności pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach wykonywane są przez personel, który nie jest zaangażowany, ani odpowiedzialny za istotne sprawy czy działalność klienta.

Podklasa ta nie obejmuje:
– zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń do przetwarzania danych na miejscu u klienta, sklasyfikowanych w 6203Z,
– obsługi obiektów więziennych wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 8423Z,
– działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju usług pomocniczych (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie ze świadczoną usługą,
– zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługą placówek klienta, takich jak: hotel, restauracja, kopalnia lub szpital, sklasyfikowanego w odpowiedniej podklasie zgodnie z działalnością obsługiwanej placówki.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem