LUKA Łukasz Wróblewski

LUKA Łukasz Wróblewski: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię łukasz
Nazwisko Wróblewski
Numer NIP 9820295772
Numer REGON 101424450
Firma przedsiębiorcy

LUKA Łukasz Wróblewski

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Wincentego Kadłubka 16/20 lok. 39, 93-263 Łódź, powiat Łódź, woj. łódzkie
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.

podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:
– instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
– instalacji pieców, wieży chłodniczej,
– instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
– instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
– instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
– instalacji gazowych,
– instalacji przewodów doprowadzających parę,
– instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
– instalacji systemów zraszania trawników,
– instalacji przewodów.

podklasa ta nie obejmuje:
– wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 4321z.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
43.22.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 47.11.Z, 47.19.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.62.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.12.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 81.30.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2012-06-21
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP