PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – kod PKD: 70.22.Z

Podklasa ta obejmuje:
– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
– planowania strategicznego i organizacyjnego,
– strategii i działalności marketingowej,
– kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
– zarządzania produkcją,
– zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
– planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
– opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
– planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
– planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:
– projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 6201Z,
– doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 6910Z,
– działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 6920Z,
– doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 7111Z, 7112Z,
– doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 7490Z,
– doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 7810Z,
– doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 8560Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP