PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – kod PKD: 69.20.Z

Podklasa ta obejmuje:
– księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
– sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
– kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
– przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
– doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
– przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 6311Z,
– konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 7022Z,
– ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 8291Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...Stop NOP