PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – kod PKD: 66.19.Z

Podklasa ta obejmuje:
– przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
– doradztwo dotyczące inwestycji,
– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:
– działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622Z,
– zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 6630Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem