PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – kod PKD: 59.11.Z

Podklasa ta obejmuje:
– produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 1820Z,
– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 4643Z,
– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 4652Z,
– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 4763Z,
– działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 5912Z,
– nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 5920Z,
– tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 602,
– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 7420Z,
– działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 7490Z,
– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 7722Z,
– wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 8299Z,
– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 900.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem