PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – kod PKD: 58.29.Z

Podklasa ta obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:
– systemów operacyjnych,
– programów użytkowych i pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 1820Z,
– sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 4741Z
– produkcji oprogramowania niezwiązanego z działalnością wydawniczą, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego programu na potrzeby rynku, wykonane na zlecenie, sklasyfikowanej w 6201Z,
– udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 6311Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem