PKD 58.11.Z – Wydawanie książek

Wydawanie książek – kod PKD: 58.11.Z

Podklasa ta obejmuje wydawanie:
– książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
– atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji globusów, sklasyfikowanej w 3299Z,
– wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 5819Z,
– wydawania nut, sklasyfikowanego w 5920Z,
– działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 9003Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem