PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów

Transport drogowy towarów – kod PKD: 49.41.Z

Podklasa ta obejmuje:
– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
– dłużyc,
– inwentarza żywego,
– towarów zamrożonych lub schłodzonych,
– towarów ciężkich,
– towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
– samochodów,
– odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:
– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 0240Z,
– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 3600Z,
– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 3811Z, 3812Z,
– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 5221Z,
– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 5229,
– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 5310Z, 5320Z,

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Vrata - drzwi z montażem