PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – kod PKD: 47.99.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas:
– sprzedaż bezpośrednią lub przez domokrążców,
– z automatów sprzedających itp.,
– sprzedaż paliw (oleju opałowego, drewna opałowego) bezpośrednio dostarczanych do klientów,
– działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
– sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych poza siecią sklepową.

Podklasa ta nie obejmuje:
– sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanych w 4791Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP