COODI MICHAŁ Gardziejewski

COODI MICHAŁ GARDZIEJEWSKI: opinie, referencje, opis działalności

Dane podstawowe
Imię Michał
Nazwisko Gardziejewski
Numer NIP 7411731306
Numer REGON 511439068
Firma przedsiębiorcy

COODI MICHAŁ GARDZIEJEWSKI

Dane adresowe
Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Jarosława Iwaszkiewicza 4 lok. 18, 10-089 Olsztyn, powiat Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane dodaktowe
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 
Podklasa ta obejmuje:
– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
– działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
– kursy komputerowe,
– naukę religii,
– kursy udzielania pierwszej pomocy,
– szkoły przetrwania,
– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– kursy szybkiego czytania,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

podklasa ta nie obejmuje:
– edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 8510z do 8559a.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD): 
85.59.B, 56.10.B, 56.30.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 77.33.Z, 82.11.Z, 85.59.A, 95.11.Z
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2010-12-08
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do dnia
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska
1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...

Dodaj opinieStop NOP