PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – kod PKD: 46.69.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:
– sprzętu transportowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i rowerów,
– robotów do linii produkcyjnych,
– przewodów i przełączników oraz pozostałego sprzętu do użytku przemysłowego,
– pozostałych urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, transformatory,
– pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu (z wyłączeniem górnictwa, budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej i przemysłu tekstylnego), handlu i nawigacji oraz innych usług, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
– przyrządów i urządzeń pomiarowych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, naczep, przyczep, włączając przyczepy kempingowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 451,
– sprzedaży hurtowej części do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w 4531Z,
– sprzedaży hurtowej motocykli, sklasyfikowanej w 4540Z,
– sprzedaży hurtowej rowerów, sklasyfikowanej w 4649Z.

1/102/103/104/105/106/107/108/109/1010/10 (Brak ocen)
Loading...


Stop NOP